تیر-۰۹ ۱۳۹۷

مریم رجوی: چرخ‌های تغییر در ایران به حركت درآمده است

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

مریم رجوی: چرخ‌های تغییر در ایران به حركت درآمده است

در آغاز گردهمایی بزرگ ایران آزاد، مریم رجوی در یک کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران رسانه‌های بین‌المللی، مواضع مقاومت ایران و خواسته‌های مردم و قیام‌آفرینان را اعلام کرد. مریم رجوی گفت:

همان‌طور كه این هفته شاهد بودید، تهران به‌پاخاسته و دیكتاتوری دینی حاکم بر ایران، به لرزه در آمده است. بیشتر شهرهای ایران در تب و تاب‌اند. قیام تهران نشان داد که چرخ‌های تغییر در ایران به حركت درآمده است. هیچ چیز نمی‌تواند یک ملت مصمم برای کسب آزادی را متوقف کند.
صفحه‌یی در ایران ورق خورده و رژیم قدرت جلوگیری از استمرار و گسترش قیامی را که از شش ماه پیش شروع شده ندارد. اوضاع به قبل بر نمی‌گردد.
قیام مردم ایران با كمك کانون‌های شورشی که توسط مجاهدین خلق در سراسر کشور تشکیل شده، با موفقیت به پیش می‌رود.
مردم ایران مصمم هستند که این رژیم و همه جناح‌هایش را سرنگون کنند و یک جمهوری كثرت‌گرا، مبتنی بر آرای مردم و جدایی دین و دولت برقرار کنند. پیام من در اجتماع امروز خطاب به هم‌میهنانم در سراسر كشور این است که:
رژیم در ضعیف‌ترین نقطه خودش قرار دارد. پس كانون‌های شورشی را گسترش دهید.
سرنگونی این رژیم فقط به‌دست مردم و مقاومت ایران میسر است. تغییر رژیم بیش از هر زمان دیگر در دسترس است، آینده‌یی درخشان و به دور از اعدام و شكنجه و تبعیض و سركوب در چشم انداز است.
پیام من به جامعه بین المللی این است:
۱- مبارزه مردم و مقاومت ایران برای خاتمه‌دادن به دیکتاتوری مذهبی را به‌رسمیت بشناسید. این حداقل کاری است که می‌توان برای جبران خسارات وارد شده به مردم ایران به‌دلیل سالها سیاست مماشات به‌نفع رژیم انجام داد.
۲- خطرات برنامه سلاح اتمی، موشکی، تروریسم و دخالت در منطقه، تنها با سرنگونی رژیم و استقرار دمکراسی در ایران برطرف خواهد شد. رژیم باید به‌خاطر نقض حقوق بشر مورد مواخذه قرار گیرد.
۳- رژیم را به‌طور کامل تحریم نفتی و مالی کنید. به تجارت با وابستگان سپاه یا ارگان‌های وابسته به خامنه‌ای خاتمه دهید و روابط با رژیم را منوط به خاتمه سرکوب مردم ایران و خاتمه صدور تروریسم و مداخله در کشورهای منطقه كنید.
متشکرم.

مریم رجوی: چرخ‌های تغییر در ایران به حركت درآمده است

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]