دی-۲۴ ۱۳۹۸

تظاهرات دانشجویان برای چهارمین روز متوالی

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

تظاهرات دانشجویان برای چهارمین روز متوالی

ظهر امروز دانشگاه‌های تهران شاهد تظاهرات دانشجویان بود.
دانشجویان دانشگاه تهران در دانشکده پزشکی و مقابل مسجد دانشگاه تجمع اعتراضی برگزار کرد کردند و شعار می‌دادند: «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه، چه رهبر»، «۱۵۰۰ نفر کشته آبان ماست»، «می‌میریم می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم» و «زندانی سیاسی آزاد باید گردد».
دانشجویان دانشگاه ملی (موسوم به بهشتی) تجمع نمایشی مزدوران بسیجی که تحت عنوان دانشجو به محل آورده شده بودند، مفتضح کردند به نحوی که مزدوران بسیجی مجبور شدند به‌سرعت محل را ترک کنند.
دانشجویان در دانشگاه هنر پردیس نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند.
با درود به دانشجویان بپاخاسته، عموم مردم به‌ویژه جوانان را به حمایت از آن‌ها فرامی‌خوانم.
از دبیرکل و شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا و کشورهای عضو و عموم مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر می‌خواهم که سرکوب وحشیانه تظاهرات مردم و دانشجویان در ایران را محکوم نموده و برای آزادی دستگیرشدگان اقدام فوری به عمل بیاورند. یک هیات بین المللی باید برای بازدید از زندان‌ها و دیدار با زندانیان قیام اعزام کنند.

مقالات مرتبط

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]