خرداد-۰۲ ۱۳۹۰

فراخوان مریم رجوی به اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و آمریكا

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان مریم رجوی به اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد و آمریكا

وی گفت: یك ماه و نیم پس از حمله ۸ آوریل هنوز هیچ اقدام عملی برای تضمین حفاظت اشرف صورت نگرفته و تحقیقات مستقل شروع نشده است.

حضور نیروهای نظامی عراق و احداث استحكامات نظامی گسترده در داخل اشرف، از سرگیری قتل‌عام را به صورت یك تهدید دائمی در آورده است. تعداد بلندگوها برای شكنجه روانی ساكنان اشرف از ۲۴۰ عدد به ۳۰۰ عدد افزایش یافته است.وی گفت: یك ماه و نیم پس از حمله ۸ آوریل هنوز هیچ اقدام عملی برای تضمین حفاظت اشرف صورت نگرفته و تحقیقات مستقل شروع نشده است. حضور نیروهای نظامی عراق و احداث استحكامات نظامی گسترده در داخل اشرف، از سرگیری قتل‌عام را به صورت یك تهدید دائمی در آورده است. تعداد بلندگوها برای شكنجه روانی ساكنان اشرف از ۲۴۰ عدد به ۳۰۰ عدد افزایش یافته است.مریم رجوی از شورای وزیران خواست برای حل مسالمت آمیز موضوع اشرف و جلوگیری از وقوع یك فاجعه انسانی جدید راه حل پارلمان اروپا را مورد حمایت قرار دهند، هر گونه جابجایی اجباری ساكنان در داخل عراق را قویأ رد كرده و از كشورهای عضو ،خواستار همكاری بیشتر در اجرای طرح پارلمان اروپا و به خصوص انتقال بیماران و مجروحان بشوند.  مریم رجوی برای تضمین حفاظت ساكنان خواستار استقرار یك تیم ناظر دائمی سازمان ملل یا اتحادیه اروپا در اشرف شد. وی تأكید كرد در حالی‌كه راه حل پارلمان اروپا، با پیش شرط‌ها و الزاماتش، از حمایت گسترده یی در عراق و اروپا و آمریكا برخوردار شده است، رژیم ایران و عواملش در عراق با طرح جابجایی ساكنان در داخل عراق می‌خواهند آن را خنثی و از دور خارج كنند. این در حالیست كه ساكنان اشرف و بسیاری از سیاستمداران اروپایی، آمریكایی و عرب به صراحت اعلام كرده اند كه با جابجایی قویأ محالفند و آن را مقدمه قتل عام جدید ساكنان می‌دانند.


دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲ خرداد۱۳۹۰ (۲۳ می۲۰۱۱)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]