آبان-۱۸ ۱۳۹۱

فراخوان به هم میهنان برای یاری رساندن به مصیبتدیدگان زلزله ورزقان

Catégories // اطلاعیه‌ها

فراخوان به هم میهنان برای یاری رساندن به مصیبتدیدگان زلزله ورزقان

مریم رجوی از هموطنان آذری به خصوص جوانان دلیر این خطه استمداد نمود كه به یاری مصیبت‌زدگان بشتابند و برای بهبود زندگی خانواده‌ها و به خصوص كودكان آنها از هر كمكی كه از دستشان ساخته است، دریغ نكنند.مریم رجوی از هموطنان آذری به خصوص جوانان دلیر این خطه استمداد نمود كه به یاری مصیبت‌زدگان بشتابند و برای بهبود زندگی خانواده‌ها و به خصوص كودكان آنها از هر كمكی كه از دستشان ساخته است، دریغ نكنند.

وی وضعیت دردناك زلزله‌زدگان ورزقان را ننگی بر پیشانی رژیم ولایت فقیه دانست كه دارایی ملت ایران را به یغما برده و مردم بیپناه را در بی‌خانمانی و سرما و كابوس زلزله‌های پیدرپی رها كرده است.
وی افزود: از دیكتاتوری پلیدی كه به مراتب بیگانهتر و دشمنتر از اشغالگر خارجی است، جز این انتظاری نیست. نجات هموطنان مصیبتدیده  ـ كما اینكه آزادی ایران و ساختنِ سراسر آن ـ تماماً از ملت رشید ایران و فرزندان اشرف نشانشان ساخته است و چنین خواهد شد.  

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۱۸ آبان۱۳۹۱ (۸ نوامبر ۲۰۱۲)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]