تیر-۰۳ ۱۳۹۱

گردهمايی بزرگ مقاومت ايران در پاريس

Catégories // اطلاعیه‌ها

گردهمايی بزرگ مقاومت ايران در پاريس

تلویزیون فاكس با عنوان تجمع عظیم مقاومت ایران در پاریس نوشت: – هزاران نفر ایرانی تبعیدی در یک تجمع در پاریس خواهان تغییر دموکراتیک در ایران و کمک به اعضای مقاومت ایران در کمپ‌های پناهجویی در عراق‌ شدند. شورای ملی مقاومت ایران که مراسم روز شنبه را در یک مرکز کنوانسیون در حومه شمالی ویلپنت ترتیب داده بود تخمین زد نزدیک به  ۱۰۰هزار نفر در این مراسم شرکت کردند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]