آذر-۲۱ ۱۳۹۳

ایران: چهار اعدام شامل یك زن در روز جهانی حقوق بشر

Catégories // اطلاعیه‌ها

ایران: چهار اعدام شامل یك زن در روز جهانی حقوق بشر

ماشین شكنجه و كشتار رژیم ضد بشری آخوندی حتی در روز جهانی حقوق بشر نیز متوقف نشد و در روز ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر)چهار زندانی در كرج و قزوین به دار آویخته شدند. یك زن و یك تبعه افغانستان در میان اعدام شدگان بودند. به این ترتیب صرفا در ۱۷ روز گذشته ۵۵ تن تن شامل سه زن اعدام شده اند.

در رویدادی دیگر در روز ۱۸ آذرماه، عوامل سركوبگر رژیم به زندانیان بند ۶ زندان گوهر دشت یورش برده و آن‌ها را به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. دژخیمان به بهانه بازرسی بند، زندانیان را كه شمار آنها بالغ بر ۱۰۰۰نفر است، بدون پوشش گرم در هوای سرد به داخل هواخوری فرستادند. به دنبال اعتراض زندانیان، نیروهای گارد ویژه زندان به‌ریاست سردژخیمان باقری و سرگرد منصور صفری عموم زندانیان ر ا با باتون، لوله‌های پلاستیكی آب و شوكر برقی مورد ضرب و جرح قرار دادند و اموال آنان را تخریب یا سرقت كردند.
مریم رجوی، روز چهارشنبه در كنفرانسی به‌مناسبت روز جهانی حقوق بشر در مقر پارلمان اروپا گفت در ایران تحت حاكمیت ملایان چیزی به‌نام حقوق بشر وجود ندارد… از زمان انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری دست كم هزار و دویست نفر اعدام شده‌اند. در ربع قرن گذشته، هیچ سالی به اندازه نخستین سال روی كار آمدن روحانی در ایران اعدام صورت نگرفته، اعضای اپوزیسیون هدف كشتار و گروگانگیری قرار نگرفته‌ و هرگز زنان ایران در این ابعاد هدف كارزارهای جنایتكارانه علنی واقع نشده‌اند.

رجوی عملكرد دولت‌های غربی كه حقوق بشر ایران را قربانی روابط خود با دیكتاتوری مذهبی یا مذاكرات اتمی كرده‌اند، تقبیح كرد و خواستار شد كه هرگونه مراوده با رژیم ایران منوط به بهبود وضعیت حقوق بشر شود و سران این رژیم به خاطر جنایاتشان در برابر عدالت قرارگیرند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۲۱ آذر ۱۳۹۳ (۱۲ دسامبر۲۰۱۴ )

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]