اسفند-۱۸ ۱۳۹۷

اپوزيسيون در تظاهرات واشنگتن خواستار تغيير رژيم در ايران شد

Catégories // در رسانه‌ها

اپوزيسيون در تظاهرات واشنگتن خواستار تغيير رژيم در ايران شد

معترضین پرچم‌ها و عکس‌های مریم رجوی رهبر مجاهدین خلق را بلند کرده بودند و «تغییر رژیم الآن» را فریاد می‌زدند.
مریم رجوی گفت: تا رژیم آخوندی هست، هیچ کدام از مشكلات ایران راه‌حلی ندارد و سركوب مردم ایران شكست خواهد خورد.
رجوی در سخنرانی خود تكرار كرد: مردم ایران خواستار یك تغییر سیاسی اساسی هستند و رژیم ایران را متهم به بكارگیری سیاست‌های ویرانگر مانند سركوب جامعه ایران، جنگ افروزی و دخالت مخرب در منطقه، پول‌شویی، تروریسم در اروپا و آمریکا و غارت دارایی مردم ایران نمود.

https://bit.ly/2ENiM8l

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]