اسفند-۱۲ ۱۳۹۴

بازدید مریم رجوی از نمایشگاه زنان ایران در پارلمان اروپا

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

بازدید مریم رجوی از نمایشگاه زنان ایران در پارلمان اروپا

این نمایشگاه که در برگیرنده تصاویری از رنجها و دردهای زنان ایران بود، در معرض بازدید عموم نمایندگان و بازدیدکنندگان از پارلمان اروپا قرار گرفت.
مریم رجوی که همراه با خانم بسرا و آقای پاتریک کندی در این بازدید شرکت داشت طی سخنان کوتاهی گفت:
برپایی این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی زن یک ابتکار  فوق‌العاده ارزنده است. عکس‌های این نمایشگاه بسیار بسیار تکان‌دهنده و تاثیرگذار استاما درد و رنج زنان را نمی‌توان با هیچ تصویری آن را بیان کرد.رنج مادرانی که دختران‌شان را اعدام کردند که الان می بینید این جا بسیار زیاده، درد زنانی که به‌خاطر عقایدشان شکنجه شده‌اند، درد زنانی که تحقیر می‌شوند و اندوه زنانی که به‌خاطر زن بودن استعداد‌هایشان پرپر شده است.
وی گفت: هیولای بنیادگرایی که در ایران حاکم است بدترین دشمن زنان استو شرایطی که بنیادگرایان ‌برای زنان در ایران ایجاد کرده‌اند، فقط نابرابری نیست، فقط محرومیت نیست، بلکه یک تحقیر دائمی علیه شخصیت و علیه هویت تمام زنان است.
به‌همین دلیل همبستگی زنان جهان با زنان ایران و همه زنانی که زیر تهدید بنیادگرایی هستند، بسیار ارزشمند است. زیرا تهدید بنیادگرایی در این قرن، نه تنها مساله خاورمیانه که تهدیدی برای صلح و امنیت کل دنیاست.
می خواهم از این جا به زنان ایران و هم‌چنین به زنان پیشتاز در لیبرتی درود بفرستم. و بگویم که پایداری و مقاومت شما و هم‌چنین مبارزه بی‌امان شما با دو دیکتاتوری و هم‌چنین برای برابری قطعا روزی به پیروزی خواهد رسید و آن روز دیر نیست.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]