فروردین-۰۸ ۱۳۹۲

مریم رجوی با رئیس سنای بلژیك دیدار و گفتگو كرد

Catégories // دیدارها

مریم رجوی با رئیس سنای بلژیك دیدار و گفتگو كرد

در این ملاقات كه در سنای بلژیك برگزار شد، خانم سابین دوبه تون به مریم رجوی خوش آمد گفت و بر ایستادن سنای بلژیك در كنار مبارزه مردم و مقاومت ایران برای نیل به آزادی و دمكراسی و حمایت از حقوق مجاهدان اشرفی كه مشمول حفاظت‌ها و كنوانسیون‌های بین المللی هستند، تأكید كرد.
رئیس سنا هم‌چنین تأكید كرد: جامعه جهانی میبایست جنبش مقاومت ایران را به‌عنوان اپوزیسیون مشروع رژیم ایران به‌رسمیت بشناسد.

وی گفت: ما با رژیم ایران در مورد نقض حقوق بشر، صدور تروریسم و مداخلات خارجی و پروژه‌های اتمی مشكل داریم. ما همچنین در پارلمان بلژیك نگران امنیت و سلامت ساكنان اشرف و لیبرتی هستیم و این موضوع را از نزدیك دنبال میكنیم.
مریم رجوی در این دیدار ضمن تشكر از حمایت‌های خانم سابین دوبه تون و همه منتخبان مردم بلژیك و سنا و پارلمان این كشور گفت: مبارزه مقاومت مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی نه تنها برای رهایی مردم ایران بلكه در مقابل رژیمی است كه با سیاست صدور تروریسم و بنیادگرایی و با حمایت از دیكتاتوری و اقدامات تروریستی در عراق و سوریه تهدید شماره یك دمكراسی و صلح در منطقه و جهان امروز است.
وی جنایت‌های این رژیم علیه مجاهدان اشرفی و به‌ویژه حمله موشكی وحشیانه به آن‌ها در زندان لیبرتی با همدستی عواملش در حكومت عراق را بارزترین نمود این سیاست فاشیسم دینی ابراز كرد كه در مقابل خشم و نارضایتی انفجاری مردم ایران به آن دست می‌زند تا مخالفین اصلی خود را در این شرایط حساس از میان بردارد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]