• صفحه اول / مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت در اجلاس میاندوره‌یی شورا که در روزهای ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ برگزار گردید
تیر-۰۷ ۱۳۹۴

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت در اجلاس میاندوره‌یی شورا که در روزهای ۲۷ و ۲۸ خرداد ۱۳۹۴ برگزار گردید

Maryam Rajavi at the meeting of some members of the National Council of Resistance of Iran which was held on June 17 & 18, 2015.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]