• صفحه اول / Maryam Rajavi- Meeting with British delegation – Auvers sur Oise – 27 January 2014
بهمن-۱۰ ۱۳۹۲

Maryam Rajavi- Meeting with British delegation – Auvers sur Oise – 27 January 2014

هيأت بلند پاية چند حزبي از اعضاي مجلسين انگلستان به رياست بارونس بوترويد، رئيس سابق مجلس عوام و لرد كارلايل، دوشنبه 27 ژانويه با مريم رجوي، در مقر اين شورا در اور سور اواز در شمال پاريس ديدار و گفتگو كرد. اين ديدار به ابتكار كميتة پارلماني بريتانيا براي ايران آزاد به رياست لرد كارلايل ترتيب داده شده بود كه از حمايت اكثريت اعضاي مجلس عوام و 200 عضو مجلس اعيان برخوردار است.

Maryam Rajavi- Meeting with British delegation – Auvers sur Oise – 27 January 2014
A high-ranking multi-party delegation of both houses of UK parliament headed by Baroness Butroid, former speaker of the House of Commons and Lord Carlyle, met with Mrs. Maryam Rajavi on January 27, 2014, at the headquarters of the National Council of Resistance of Iran in Auvers-sur-Oise, north of Paris. The meeting was initiated by the British Parliamentary Committee for a Free Iran which enjoys the support of the majority of members of the House of Commons and 200 members of the House of Lords.

 

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]