• صفحه اول / دیدار با اعضای کمیسیون خارجی مجلس ایتالیا – ۲۱ تیر ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]