• صفحه اول / مریم رجوی در بزرگداشت مجاهد صدیق محمد سیدی کاشانی -۲۹ آذر۱۳۹۷
دی-۰۳ ۱۳۹۷

مریم رجوی در بزرگداشت مجاهد صدیق محمد سیدی کاشانی -۲۹ آذر۱۳۹۷

مريم رجوي في مراسيم حفل تأبين المجاهد الصدّيق محمد سيدي كاشاني 20 ديسمبر2018

Maryam Rajavi in the memorial ceremony for Mohammad Seyyedi Kashani – December 20, 2018

Maryam Radjavi à la cérémonie funèbre de Mohammad Seyedi-Kachani, membre de l’OMPI depuis sa fondation – Le 20 décembre 2018

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]