• صفحه اول / دیدار مایک پنس، چهل و هشتمین معاون رئیس جمهور آمریکا از اشرف۳- ۲ تیر ۱۴۰۱
تیر-۰۴ ۱۴۰۱

دیدار مایک پنس، چهل و هشتمین معاون رئیس جمهور آمریکا از اشرف۳- ۲ تیر ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]