• صفحه اول / اجلاس در پارلمان فدرال بلژیک با عنوان قیام ایران برای جمهوری دموکراتیک با حضور نمایندگان و سناتورهای بلژیکی- ۲ آذر ۱۴۰۱
آذر-۰۵ ۱۴۰۱

اجلاس در پارلمان فدرال بلژیک با عنوان قیام ایران برای جمهوری دموکراتیک با حضور نمایندگان و سناتورهای بلژیکی- ۲ آذر ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]