مهر-۲۶ ۱۳۸۹

هزاران گل سرخ مرضیه را بدرقه کردند

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

هزاران گل سرخ مرضیه را بدرقه کردند

مراسم بزرگداشت و آخرین وداع بانوی بزرگ هنر ایران با حضور مریم رجوی، خانواده خانم مرضیه، هنرمندان و اعضای شورای ملی مقاومت، هواداران و اعضای مجاهدین، و تعدادی از شهروندان اورسورواز، هم اکنون ادامه دارد.
هریک از حاضران در مراسم با یک شاخه گل سرخ مرضیه را در سفر آخرت، بدرقه کردند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]