• صفحه اول / آخرین خبرها / استقبال از اعطای جايزه صلح به زندانی سياسی خانم محمدی و فراخوان به اقدام برای آزادی او
مهر-۱۴ ۱۴۰۲

استقبال از اعطای جايزه صلح به زندانی سياسی خانم محمدی و فراخوان به اقدام برای آزادی او

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

استقبال از اعطای جايزه صلح به زندانی سياسی خانم محمدی و فراخوان به اقدام برای آزادی او

با تبريک به خانم نرگس محمدی، برای دریافت جایزه صلح نوبل، با یاد‌آوری فراخوان‌های مكرر مقاومت ايران برای آزادی وی، بار ديگر خواستار مداخله جامعه جهانی برای آزادی او و ديگر زندانيان سياسی به‌ويژه زنان هستم.
فراتر از اقدامات سمبلیک، اکنون زمان اتخاذ یک سياست قاطع عليه رژيم آخوندی و اقدامات سركوبگرانه آن عليه زنان ایران فرارسيده است. جهان دیگر نمی‌تواند حضور گسترده زنان ایرانی در مبارزه علیه رژیم را نفی کند. امروز ما با نسلی از زنان مبارز و شورشگر در ايران مواجهیم که بسیاری از آن‌ها در زندان هستند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]