• صفحه اول / مریم رجوی در گردهمایی به‌مناسبت ۳۰خرداد چهلمین سالگرد مقاومت- ۳۰خرداد ۱۴۰۰
خرداد-۳۱ ۱۴۰۰

مریم رجوی در گردهمایی به‌مناسبت ۳۰خرداد چهلمین سالگرد مقاومت- ۳۰خرداد ۱۴۰۰

آخرین توییت‌ها

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]