• صفحه اول / اجلاس میان‌دوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران – ۱۱فروردین ۱۴۰۰
فروردین-۱۳ ۱۴۰۰

اجلاس میان‌دوره‌یی شورای ملی مقاومت ایران – ۱۱فروردین ۱۴۰۰

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]