• صفحه اول / مراسم سال نو در اورسوراواز با حضور شهرداران و منتخبان و شخصیت‌های فرانسوی- دی ۱۴۰۱
دی-۲۱ ۱۴۰۱

مراسم سال نو در اورسوراواز با حضور شهرداران و منتخبان و شخصیت‌های فرانسوی- دی ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]