• صفحه اول / Maryam Rajavi –Nowrooz -Iranian New Year’s celebration at Auvers-sur-Oise- France
اسفند-۲۹ ۱۳۹۲

Maryam Rajavi –Nowrooz -Iranian New Year’s celebration at Auvers-sur-Oise- France

مراسم تحويل سال 1393در مقر شوراي ملي مقاومت ايران ـ اورسورواز ـ فرانسه با حضور مريم رجوي، اعضاي شوراي ملي مقاومت و حاميان و هوادارن مقاومت ايران برگزار شد

Maryam Rajavi –Nowrouz -Iranian New Year’s celebration at Auvers-sur-Oise, France – March 21, 2014
Maryam Rajavi celebrates Iranian New Year 1393 along with members of the National Council of Resistance of Iran and Resistance supporters at the NCRI headquarters in Auvers-sur-Oise.
 

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]