• صفحه اول / سخنرانی نوروزی مریم رجوی در جمع مجاهدان اشرفی – نوروز ۱۳۹۶
فروردین-۰۱ ۱۳۹۶

سخنرانی نوروزی مریم رجوی در جمع مجاهدان اشرفی – نوروز ۱۳۹۶

كلمة مريم رجوي أمام المجاهدين الأشرفيين بمناسبة عيد النيروز
آذار 2017

MARYAM RAJAVI’S SPEECH ON NOWRUZ IN THE PMOI GATHERING- 20 March 2017

DISCOURS DE MARYAM RADJAVI POUR NOROUZ AU RASSEMBLEMENT DE L’OMPI
20 mars 2017

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]