• صفحه اول / پیام مریم رجوی در سالگرد قتل عام ۶۷ -۷مرداد۱۳۹۶
مرداد-۰۷ ۱۳۹۶

پیام مریم رجوی در سالگرد قتل عام ۶۷ -۷مرداد۱۳۹۶

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]