• صفحه اول / کنفرانس اینترنتی با حضور مریم رجوی و منتخبین و شخصیت‌های سیاسی فرانسه به‌مناسبت نوروز -اورسوراواز- ۷فروردین ۱۴۰۰
فروردین-۰۷ ۱۴۰۰

کنفرانس اینترنتی با حضور مریم رجوی و منتخبین و شخصیت‌های سیاسی فرانسه به‌مناسبت نوروز -اورسوراواز- ۷فروردین ۱۴۰۰

آخرین توییت‌ها

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]