• صفحه اول / كنفرانس آنلاين با حضور مریم رجوی و شماری از نمايندگان پارلمان اروپا – اردیبهشت ۱۴۰۰
اردیبهشت-۱۹ ۱۴۰۰

كنفرانس آنلاين با حضور مریم رجوی و شماری از نمايندگان پارلمان اروپا – اردیبهشت ۱۴۰۰

آخرین توییت‌ها

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]