• صفحه اول / كنفرانس آنلاين با حضور مریم رجوی و شماری از نمايندگان پارلمان اروپا – اردیبهشت ۱۴۰۰
اردیبهشت-۱۸ ۱۴۰۰

كنفرانس آنلاين با حضور مریم رجوی و شماری از نمايندگان پارلمان اروپا – اردیبهشت ۱۴۰۰

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]