• صفحه اول / گرامیداشت حامی فرانسوی-اسپانیایی مقاومت ایران، آقای مانوئل ریسکز و گرامیداشت مجاهد صدیق حسام شهیدزاده از اعضای برجسته و فرماندهان مجاهدین خلق ایران
تیر-۰۱ ۱۳۹۹

گرامیداشت حامی فرانسوی-اسپانیایی مقاومت ایران، آقای مانوئل ریسکز و گرامیداشت مجاهد صدیق حسام شهیدزاده از اعضای برجسته و فرماندهان مجاهدین خلق ایران

Paying tribute to the French-Spanish supporter of the Iranian Resistance, Manuel Rizquez – Paying tribute to the fallen PMOI member, Hossein Mojtahedzadeh, one of the prominent members and commanders of the People’s Mojahedin Organization of Iran

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]