فروردین-۱۳ ۱۳۸۹

حضور در آرامگاه خانم اینگرید هولتز هوتر

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

حضور در آرامگاه خانم اینگرید هولتز هوتر

شماری از شخصیت‌های آلمانی، اعضای کمیته همبستگی و نیز اعضا و حامیان مقاومت در برلین مریم رجوی را همراهی می‌کردند.
مریم رجوی، ضمن نیایش و اهدای گل در آرامگاه خانم هولتز هوتر، وی را زنی بزرگ و سمبل عشق و دوستی زنان آلمان و زنان تمام اروپا نسبت به زنان ایران و مردم ایران توصیف کرد.
مریم رجوی گفت که خانم هولتز هوتر پیوسته در صحنه سیاسی آلمان، بر مواضع اصولی و شجاعانه‌اش، به‌ویژه درحمایت از مقاومت عادلانه مردم ایران استوار بود و من هیچوقت آن همه احساس مسئولیت و تلاش خانم هولتز هوتر برای اشرف را از یاد نمی‌برم و به روان پاک او درود می‌فرستم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]