آذر-۰۴ ۱۴۰۲

سلام بر مجاهد صدیق اشرفی علی شریفی

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

سلام بر مجاهد صدیق اشرفی علی شریفی

به مجاهد صدیق علی شریفی فرزند شجاع مردم «درچه» اصفهان که با بیش از چهار دهه سابقه مبارزاتی در برابر رژیم تبهکار آخوندی، جاودانه شد درود می‌فرستم.
این قهرمان پاکباز اشرفی نمونه دیگری از رشیدترین فرزندان ایران است که در نبرد با ارتجاع و استبداد دینی حاکم، سر از پا نمی‌شناسند، از همه چیز خود می‌گذرند تا آزادی و عدالت و همه چیز را برای مردم ایران به ارمغان بياورند.
او خود در تعهدی پرمعنا نوشته بود: آنچه سرنوشت ما را تعیین می‌کند، شرایط نیست. بلکه تصمیم‌ها و انتخاب‌هایی است که بر سر بزنگاه گرفته می‌شود و با ایمان و پشتکار و جدیت به آن عمل می‌شود.
یقین دارم که هم‌رزمان مجاهدش جای خالی او را با نبرد مضاعف پر می کنند و زندگی مبارزاتی پرافتخارش، الهام‌بخش شورشگران برای آزادی در اصفهان خواهد بود.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]