فروردین-۲۱ ۱۳۸۹

پیام تسلیت به نخست وزیر و مردم لهستان

Catégories // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام تسلیت به نخست وزیر و مردم لهستان

هواپیمای رئیس‌جمهور لهستان، لخ کازیینسکی صبح روز شنبه در غرب روسیه هنگام فرود در فرودگاه شهر اسمولینسک سقوط کرد. خانم مریم رجوی، این فاجعه را به آقای یاروسلاو کازینسکی، برادر رئیس‌جمهور فقید و دیگر اعضای خانواده کازینسکی و هم‌چنین به نخست وزیر، رئیس مجلس و به مردم لهستان تسلیت گفت.

مریم رجوی در نامه تسلیت خود تاکید کرد: از سوی مردم و مقاومت ایران صمیمانه‌ترین تسلیت‌هایم را به شما و از طریق شما به مردم مصیبت‌زده لهستان، تقدیم می‌کنم. مرا در غم و اندوه عمیق خودتان و مردم لهستان شریک بدانید. برای شما و ملت لهستان و بازماندگان قربانیان، آزروی صبر و شکیبایی دارم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]