• صفحه اول / به‌مناسبت ماه مبارک رمضان- کنفرانس: متحد علیه بنیاد گرایی و جنگ افروزی، برای صلح و برادری – ۱۵فروردین ۱۴۰۱
فروردین-۱۶ ۱۴۰۱

به‌مناسبت ماه مبارک رمضان- کنفرانس: متحد علیه بنیاد گرایی و جنگ افروزی، برای صلح و برادری – ۱۵فروردین ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]