• صفحه اول / دیدارها / استقبال و قدردانی از نخست وزیر سیداحمد غزالی رئیس کمیته ـ عربی اسلامی دفاع از مجاهدان اشرف
آبان-۱۳ ۱۳۹۱

استقبال و قدردانی از نخست وزیر سیداحمد غزالی رئیس کمیته ـ عربی اسلامی دفاع از مجاهدان اشرف

Catégories // دیدارها

استقبال و قدردانی از نخست وزیر سیداحمد غزالی رئیس کمیته ـ عربی اسلامی دفاع از مجاهدان اشرف

من همواره گفته‌ام که دوستی مدافعان آزادی مانند شما، که با دیکتاتوری و بنیادگرایی مبارزه می‌کنند برای ما بسیار ارزشمند است.
شما برای کمک به مجاهدان اشرف که سمبل‌های آزادی در ایران هستند در لحظات بسیار سخت کنار ما بودید.
شما ماهیت بنیادگرایی را به‌خوبی می‌شناسید و به‌همین دلیل است که شما به‌سرعت اهمیت یک جبهه ضدبنیادگرایی توسط مسلمانان جهان، علیه رژیم ملایان را تشخیص دادید.

در کارزار بین المللی ما، شما ریاست کمیته عربی اسلامی برای دفاع از مجاهدین اشرف را به‌عهده داشتید. شما در همه جا در جهان هر جایی که برادران و خواهرانتان در اشرف نیاز داشتند حاضر بودید. شما همیشه پیشتاز بودید.
از سال ۲۰۰۳تا امروز، شما در تمامی جلسات و کنفرانس‌های ما حاضر بوده‌اید. ایمان و عزم جزم شما در دفاع از دمکراسی و اسلام اصیل از شما یک رزمنده خستگی‌ناپذیر ساخته است که سمبلی برای تمامی کشورهای عرب هستید.
به‌همین دلیل است که در مقابل سرکوب آخوندها و سیاست مماشات دولت‌های غربی، این یک خوشبختی برای مقاومت ماست که می‌تواند به مردان بزرگی چون شما تکیه کند.
به لطف دوستانی چون شماست که ما توانستیم نام مجاهدین را از لیست‌های سیاه در سراسر جهان خارج سازیم. خیرخواهی مردی که با قلب و اصولش حرکت می‌کند، یعنی شما، مقاومت ما را تشویق و تقویت می‌کند. برای ما و برای مجاهدین اشرف و لیبرتی شما یک برادر ودوست صمیمی هستید.
مجاهدین با دلگرمی به پشتیبانی برادران مسلمانی مانند شما، امیدوارند بتوانند زنگار آلوده‌یی که آخوندها وبنیادگرایان به روی تصویر اسلام زده‌اند، را بزدایند. ما باید ومی‌توانیم نشان دهیم که اسلام دین رحمت و دین برادری و دین پیشرفت و تعالی علمی و ارزش‌های اصیل انسانی است. به همین دلیل است که شما شایان قدردانی و گرامی‌داشت عمیق ما هستید.
بله، شجاعت و انسانیت، عشق به زندگی و تعهد شما به ما کمک می‌کند که آینده را بسازیم. ما به آینده خوشبین هستیم. ما به آزادی و پیروزی مردممان ایمان داریم چراکه مردان متعهدی چون شما در کنار ما هستند. آینده قضاوت خواهد کرد که این راه درست بوده است.
تاریخ ایران و هم‌چنین الجزایر همواره به نام شما افتخار خواهد کرد.
از شما متشکرم

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]