• صفحه اول / مریم رجوی در روز دوم اجلاس جهانی ایران آزاد- اروپا – خاورمیانه در حمایت از مقاومت-۲۰تیر۱۴۰۰
تیر-۲۰ ۱۴۰۰

مریم رجوی در روز دوم اجلاس جهانی ایران آزاد- اروپا – خاورمیانه در حمایت از مقاومت-۲۰تیر۱۴۰۰

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]