• صفحه اول / دیدار مایک پمپئو با مریم رجوی- بازدید از موزه مقاومت و شرکت در گردهمایی مجاهدان آزادی در اشرف۳- ۲۶اردیبهشت
اردیبهشت-۲۹ ۱۴۰۱

دیدار مایک پمپئو با مریم رجوی- بازدید از موزه مقاومت و شرکت در گردهمایی مجاهدان آزادی در اشرف۳- ۲۶اردیبهشت

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]