بهمن-۰۸ ۱۳۹۲

Maryam Rajavi – Senate of France – 21 January 2014

روز سه شنبه اول بهمن (21ژانويه) در يك جلسه در كاخ لوكزامبورگ سناي فرانسه شماري از سناتورهاي فرانسوي شامل همه تمايلات سياسي اين كشور با اشاره به وضعيت نگران كننده بيلان حقوق بشر در ايران و نقش تنش آفرين رژيم ايران در بحرانهاي كشورهاي منطقه به ويژه سوريه و عراق به اتخاذ يك سياست جدي و مؤثر در قبال ايران فراخواندند. آنها با صدور بيانيه يي همچنين بر لزوم حفاظت از اعضاي اپوزيسيون ايران كه طي سال گذشته در معرض كشتار و حملات مرگبار در عراق قرار گرفتند، تاكيد كردند و از دولت خود خواستند كه از نفوذ خود در شوراي امنيت ملل متحد براي تضمين تدابير حفاظت براي ساكنان ليبرتي استفاده نمايد و روي دولت عراق فشار بگذارد كه سرنوشت 7 نفر ربوده شده طي كشتار 1 سپتامبر در اشرف را روشن نمايد.

Maryam Rajavi – Senate of France – 21 January 2014
At a conference at the Luxembourg Palace of the French Senate, a number of senators from all political inclinations called for a serious and effective policy regarding Iran noting the record of human rights in Iran and the regime’s worsening effect on the crises in the region particularly in Syria and Iraq. They issues a declaration stressing on the need to protect Iranian opposition members at Camp Liberty who have been exposed to lethal attacks over the past year. They also urged their government to pressure the Iraqi government to ensure protection of residents of Camp Liberty and at the same time clarify the situation of seven persons abducted during an attack on September 1, 2013 on Camp Ashraf.
 

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]