• صفحه اول / دیدار سناتور ترتزی وزیر خارجه پیشین و نمایندگان مجلس ایتالیا از اشرف۳- ۱۱اسفند۱۴۰۱
اسفند-۱۳ ۱۴۰۱

دیدار سناتور ترتزی وزیر خارجه پیشین و نمایندگان مجلس ایتالیا از اشرف۳- ۱۱اسفند۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]