• صفحه اول / مريم رجوی در مقر اروپايی ملل متحد در ژنو-۱۴مارس۲۰۱۴ -۲۳اسفند۹۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]