دی-۳۰ ۱۴۰۱

پیام مریم رجوی به‌خاطر برگزاری درخشان بیست و هفتمین همیاری ملی

Catégories // آخرین خبرها // پیام‌ها // موضعگیری‌ها

پیام مریم رجوی به‌خاطر برگزاری درخشان بیست و هفتمین همیاری ملی

تبریک به سیمای آزادی به‌خاطر برگزاری درخشان بیست و هفتمین همیاری ملی در گرماگرم قیام و انقلاب و درود به همه همیاران و هموطنانی که این حماسه را خلق کردند.
این همیاری به راستی همیاری قیام بود و خیزشی ستایش انگیز و سرشار از آگاهی و آماده باش سیاسی و فهم عمیق از تمامی مسائل روز جامعه ایران و سیاست‌های بین‌المللی و موضعگیری‌های سریع و شجاعانه تک تک آن‌ها.
آن‌‌هم برروی امواجی از پرداخت‌های بی‌دریغ و از خود گذشتگی برای آزادی؛ روح شهیدان قیام شاد و چشم رژیم جلادان کور!
«بیچاره شب پرستان»! بیچاره ستمگران! در برابر این نیروی پرقدرت ایمان و آگاهی وصفوف فشرده چند نسل از فرزندان ایران و عزم جزم آنان برای پایان دادن به هرگونه دیکتاتوری و وابستگی، چه خواهند کرد؟

سلام بر زنان و جوانان و مردان و کودکان و پدران و مادرانی که از سواحل خزر تا کرانه‌های خلیج فارس یا هزاران کیلومتر دور از وطن به پاخاستند و این کارزار چهار روزه را رقم زدند.
آن‌ها صفحه تازه‌یی بین انقلاب دموکراتیک مردم ایران و دشمن فرتوت ضد بشری باز گشودند و نشان دادند که این انقلابی است تا پیروزی.
با شکرگزاری در برابر خدا و خلق و تاریخ ایران؛ از دیدن صحنه‌های همیاری قیام سرشار از امید و افتخار سرشار شدم و به شورشگران و یاران و یاوران مسعود رجوی درود می‌فرستم.

سلام بر شهیدان
زنده باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]