اسفند-۲۱ ۱۳۹۵

صفی پولادین از هزار زن اشرفی

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

صفی پولادین از هزار زن اشرفی

زنان عضو شورای مرکزی مجاهدین با تشکیل صفی پولادین، با شعار می‌توان و باید، بار ديگر بر تعهدشان برای سرنگونی رژیم آخوندی و آزادی مردم ایران به ویژه زنان ستمزده میهنمان تاكيد كردند.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]