• صفحه اول / مریم رجوی- همبستگی و همدردی با هموطنان غرقه در سیلاب و ویرانی -۱۷ فروردین ۱۳۹۸
فروردین-۱۷ ۱۳۹۸

مریم رجوی- همبستگی و همدردی با هموطنان غرقه در سیلاب و ویرانی -۱۷ فروردین ۱۳۹۸

مريم رجوي – للتضامن والمؤاساة مع المواطنين المنكوبين بالفيضانات في إيران- 06 نيسان 2019

Maryam Rajavi -Solidarity and sympathy with fellow citizens affected by devastating flash floods – 06 April 2019

Maryam Radjavi- Solidarité avec les Iraniens sinistrés par les inondations en Iran – 06 avril 2019

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]