• صفحه اول / سخنرانی در کنفرانس قیام ایران، نقش جوانان و زنان و چشم‌انداز جمهوری دموکراتیک-۲۴‌شهریور ۱۴۰۲
شهریور-۲۹ ۱۴۰۲

سخنرانی در کنفرانس قیام ایران، نقش جوانان و زنان و چشم‌انداز جمهوری دموکراتیک-۲۴‌شهریور ۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]