• صفحه اول / سخنرانی مریم رجوی در اجتماع گروهی از شخصيت‌های سياسی و بين‌المللی در اشرف۳- مرداد ۱۴۰۱
مرداد-۲۱ ۱۴۰۱

سخنرانی مریم رجوی در اجتماع گروهی از شخصيت‌های سياسی و بين‌المللی در اشرف۳- مرداد ۱۴۰۱

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]