تیر-۲۶ ۱۳۸۷

مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

مریم رجوی در مجلس ملی فرانسه

آقای رییس
آقای نماینده برار
خانم‌ها و آقایان پارلمانتر
خانم‌ها، آقایان،

از اینکه امروز در مجلس ملی فرانسه در میان منتخبین مردم فرانسه هستم، بسیارخوشوقتم.
من هم‌چنین خوش‌آمد می‌گویم به نمایندگان محترم انگلستان که در این‌جا در کنار ما هستند.

آقای رییس
قبل از‌ هر چیز اجازه بدهید از شما تشکر کنم. از شما و از همه نمایندگان محترم به‌خاطر این کتاب ارزشمند که حاوی حمایت اکثریت پارلمان فرانسه از مقاومت مردم ایران برای استقرار دمکراسی و آزادی است تشکر می‌کنم.
بیانیه اکثریت پارلمان فرانسه به‌درستی بر نقض فزاینده حقوق‌بشر در ایران تاکید می‌کند.
این بیانیه به سه موضوع گواهی می‌دهد: نامشروع بودن رژیم ملاها، تهدیدات رژیم برای صلح و امنیت جهانی و بالاخره راه حل این بحران.
این بیانیه مانیفستی است
برای ممانعت از مجهز شدن فاشیسم مذهبی به سلاح اتمی.
برای ممانعت از گسترش بنیادگرایی اسلامی و تروریسم نشات گرفته از آن.
و بالاخره برای جلوگیری ازیک جنگ دیگر در منطقه.
این ابتکار ظهور یک درایت جدید سیاسی در فرانسه است که می‌خواهد نقش جدی در مقابله با بزرگ‌ترین معضل جامعه جهانی ایفا کند.

شما با تاکید بر ضرورت تغییر دمکراتیک در ایران گفتید «فشار و اعمال محدودیت علیه اپوزیسیون که بخش عمده سیاست مماشات بوده است، عملا راه را برای تغییر در ایران سد کرده است».
آری اکنون زمان آن فرا رسیده که این سدها درهم شکسته شود.
برای سالیان اروپا به در‌خواست رژیم ملایان به سازمان اصلی مقاومت برچسب تروریسم زده است.
از این طریق انواع محدودیت‌ها را بر مقاومت ایران اعمال نمود.
به ملاها توجیهی برای سرکوب بیشتر و اعدام مخالفان داد.
به بهانه لیست تروریستی برای ایجاد یک فاجعه انسانی علیه مقاومین ایرانی در شهر اشرف در عراق زمینه‌سازی می‌کنند.
خوشبختانه مجاهدین از حمایت گسترده مردم عراق برخوردارند.
در ژوئن گذشته ۳ میلیون شیعه عراقی طی بیانیه ای ضمن رد برچسب تروریسم علیه مجاهدین دخالتهای رژیم ایران در عراق را محکوم کردند.
به بهانه لیست تروریستی علیه مقاومت ایران پرونده‌سازی شد.
ولی اکنون بطلان این دعاوی توسط دادگاه‌های ذیصلاح مورد تایید قرار گرفته است.
در دسامبر ۲۰۰۶‌دادگاه بدوی جوامع اروپا تصمیم شورای اتحادیه اروپا برای نامگذاری مجاهدین در لیست تروریستی اروپا را لغو کرد.
در انگلستان ۳۵‌پارلمانتر وزیر کشور را در یک اقدام قانونی به چالش کشیدند.
دادگاه بعد از بررسی شواهد علنی و محرمانه اعلام کرد که مجاهدین درگیر تروریسم نیست.
دادگاه تصمیم وزیر کشور انگلستان مبنی بر عدم حذف نام مجاهدین را «غیرقانونی» و «غیرعقلانی» توصیف کرد.
متعاقبا مجلسین انگلستان در یک تصمیم تاریخی حذف نام مجاهدین از لیست سازمان‌های ممنوعه را مورد تصویب قرار دادند.

البته ما اطلاع داریم که رژیم ملاها به‌شدت تلاش می‌کند که اتحادیه اروپا نام مجاهدین را در لیست تروریستی حفظ کند.
اما واقعیت این است که لیست تروریستی تا آنجا که به مجاهدین مربوط می شود هیچ وجاهت قانونی ندارد.
احکام دادگاه‌ها، بیانیه‌های ۲هزار پارلمانتر اروپایی، مصوبه‌های مجلسین عوام و اعیان انگلستان و بالاخره نظریه‌های حقوقی برجسته‌ترین حقوقدانان اروپایی به قاطع‌ترین نحو برچسب تروریسم علیه مجاهدین را رد کرده‌اند.
آخوندها باید بدانند که این احکام غیرقابل بازگشت هستند. جهان بر حقانیت مقاومت ایران گواهی داده است. برچسب تروریسم علیه مجاهدین کارایی‌اش را از دست داده و کسی برای آن پشیزی قائل نیست.
حامیان مماشات در اتحادیه اروپا نیز باید بدانند تن دادن به خواسته‌های فاشیسم مذهبی جز ننگ و بی آبرویی بیشتر هیچ دستاوردی برای آن‌ها نخواهد داشت.
ما به همه آن‌هایی که هنوز در سودای استفاده از برچسب تروریسم علیه مجاهدین هستند می‌گوییم «وعده ما در دادگاه». مطمئن باشید که در مقابل دستگاه عدالت دعاوی کذب شما دوام نخواهد آورد.
امروز شما نمایندگان فرانسه مبتکر یک سیاست همه‌جانبه جدید در رابطه با رژیم ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین معضل جامعه جهانی هستید. رژیمی که بزرگ‌ترین تهدید صلح و امنیت جهانی و صادر کننده اصلی بنیادگرایی و تروریسم در جهان می‌باشد.
تغییر دمکراتیک به‌وسیله مردم و مقاومت ایران به‌جای مماشات یا مداخله نظامی خارجی.
تغییر دمکراتیک تنها راه جلوگیری از فاجعه یک جنگ ویرانگر و شاید جهانی می باشد.
دولت‌های اروپایی باید به هشدار امروز نمایندگان فرانسه گوش فرا بدهند.
این رژیم قادر به عقب نشینی از مواضعش نیست.
هر‌چقدر امتیاز بدهید نمی‌تواند رفتارش را عوض کند.
عوض کردن رفتار برای ملاها به‌مثابه سرنگونی رژیم‌شان است.
اروپا باید ازتجربه گذشته درس بیاموزد.
طی پنج سال گذشته بیش از ۱۵‌دور مذاکره با رژیم صورت گرفت.
انواع بسته‌های مشوق به ملاها ارائه شد. ولی در عمل تجربه شده که جز دستیابی به سلاح اتمی هیچ چیزی پاسخگوی اشت‌های سیری‌ناپذیر ملایان نمی‌باشد.
پاسخ ملاها به بسته های مشوق آزمایش موشک‌هایی با برد ۲هزار کیلومتر بود.
زمان آن رسیده که به‌جای مماشات با فاشیسم مذهبی، اروپا در کنار مردم ایران و خواسته‌های آن‌ها برای آزادی و دمکراسی قرار گیرد.
چرا که برای ایران فردا، مقاومت خواستار یک جمهوری پلورالیست، دمکراسی، لائیسیته، همزیستی مسالمت‌آمیز با تمامی کشورها، برابری زن و مرد و لغو حکم مرگ می‌باشد.
فرانسه به‌عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا وظیفه سنگینی بر دوش دارد.
فرانسه در مقابل یک دو راهی قرار دارد.
یک راه، ادامه سیاست استمالت، تن دادن به فاشیسم مذهبی و پذیرش اتمی شدن ملایان می‌باشد
راه دیگر، رهبری اروپا برای احترام به حکومت قانون، حذف موانعی که در مقابل مقاومت ایجاد کرده، و اتخاذ یک سیاست قاطع در قبال ملایان و حمایت از تغییر دمکراتیک در ایران می‌باشد.
بیانیه شما صدای واقعی مردم فرانسه است. همانطور که گردهمایی ۷۰هزار نفره ایرانیان دو هفته قبل در ویلپنت تبلور خواسته مردم ایران بود.
این گردهمایی هم‌چون بیانیه شما پژواک ندای مردم تحت ستم ایران برای آزادی بود.
پژواک فریاد زنانی بود که در رژیم زن‌ستیز ملاها تحقیر، شکنجه و سنگسار و کودکانی که اعدام می‌شوند.
خروش آن‌ها، تبلور عزم جزم مردم ایران برای سرنگونی رژیم ملاها بود.
دولت فرانسه و اتحادیه اروپا باید به این صداها گوش فرا‌بدهند.

متشکرم

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]