مرداد-۰۳ ۱۳۸۷

سخنرانی در پارلمان ایتالیا

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

سخنرانی در پارلمان ایتالیا

خنرانی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت د ر پارلمان ایتالیا – تنها راه اجتناب از جنگ، تغییر دموکراتیک در ایران به‌دست مردم و مقاومت ایران است

خانم‌ها، آقایان
دوستان عزیز، آقای رئیس
از حضور در خانه مردم ایتالیا و شهر رم با جایگاه تاریخی و همه زیبایی‌هایش بسیار خوشوقتم.
از جانب هموطنانم به عموم مردم ایتالیا درود می‌فرستم.
قبل از هر چیز مایلم از اکثریت نمایندگان مجلس ایتالیا که بیانیه شجاعانه آن‌ها امروز اعلام شد، تشکر کنم. آن‌ها بر خطر رژیم آخوندها به‌عنوان بزرگ‌ترین معضل جهان انگشت گذاشته‌اند و از مقاومت ایران به عنوان «راه‌‌ حل» این مشکل حمایت کرده‌اند.
من به این جا آمده‌ام تا بر چند مسأله کلیدی حول همین موضوع تأکید کنم:
۱ـ امروز خاورمیانه در یک وضعیت انفجاری است که صلح و امنیت جهان را تهدید می‌کند. منشأ این بحران دیکتاتوری آخوندهاست و سیاست مماشات با رژیمی که منشأ بحران و کانون صدور تروریسم و بنیادگرایی است، هرگز به نتیجه‌یی نمی‌رسد. شکست مذاکرات اتمی نوزدهم ژوئیه در ژنو، این واقعیت را بار دیگر ثابت کرد.
۲ـ سیاست درست در مقابل این رژیم قاطعیت است. معادله «یا مماشات یا جنگ» فریب است، یک راه ‌حل سوم در دسترس است: تغییر دموکراتیک در ایران به دست مردم و مقاومت ایران. این، تنها راه اجتناب ازجنگ است.

۳ـ مردم ایران و مقاومت سازمان‌یافته آن‌ها می‌توانند تغییر را محقق کنند. این مقاومت با پایگاه گسترده اجتماعیش در ایران، با ۱۲۰هزار شهید راه آزادی، با انبوه هوادارانی که حاضرند برای تغییر در ایران بیشترین بها را بپردازند، با سازمان گسترده در جامعه ایرانیان خارج، با دسترسی به سری‌ترین اسرار رژیم ایران، با طرح‌ها و برنامه‌های مشخص برای آینده، امکانات ضروری برای تغییر را در اختیار دارد. بیش از ۵هزار حرکت اعتراضی در یکسال گذشته به‌رغم سرکوب و موج اعدام‌ها، گواه آن است که مردم ایران خواهان تغییر هستند.
۴ـ ما پیوسته خواهان برگزاری انتخابات آزاد تحت‌نظر ملل‌متحد بوده و هستیم. ما برای یک ایران دموکراتیک، براساس جدایی دین از دولت، صلح‌دوست و غیر‌اتمی مبارزه می‌کنیم که در آن اقلیت‌های مذهبی و قومی از حقوق برابر بر خوردار خواهند بود و از شکنجه و اعدام خبری نخواهد بود. ما از بازار آزاد و بازگشت سرمایه‌ها و متخصصینی که مجبور به ترک ایران شده‌اند حمایت می‌کنیم.
۵ـ زنان از حقوق متساوی با مردان برخودار خواهند بود و از جمله در رهبری سیاسی مشارکت برابر خواهند داشت. هر زن در انتخاب پوشش خود آزاد است. از نظر ما قوانین شریعت آخوندی مردود است و حقوق مدنی که در ایران امروز نابود شده باید احیا شود و با اعلامیه جهانی حقوق‌بشر منطبق باشد.
۶ـ ما خواهان برقراری رابطه با همه کشورهاییم. از روابط سیاسی و اقتصادی با ایتالیا و سایر کشورهای اروپا پس از سرنگونی ملایان استقبال می‌کنیم.
۷ـ برچسب تروریستی همه توانایی‌ها مقاومت را به بند کشیده و از تحقق این چشم‌اندازها ممانعت کرده است؛ حال آن‌که مقاومت ایران به‌طور مستمر تروریسم را محکوم کرده و خود قربانی اصلی تروریسم دولتی و افشاگر آن بوده است. به این ترتیب وقتی اکثریت مجلس ایتالیا به حذف این برچسب ظالمانه فرامی‌خوانند، به معادله تغییر در ایران برای جلوگیری از جنگ و بحران پاسخ داده‌اند.
۸ ـ ما اتحادیه اروپا را فرا‌می‌خوانیم با حذف این برچسب ظالمانه جهان را بیش از این از مهم‌ترین اهرم تغییر در ایران و از مهم‌ترین اهرم مبارزه با بنیادگرایی محروم نکنند.

خانم‌ها، آقایان،
دوستان عزیز،
مقاومت ایران از تأکیدات رهبران ایتالیا بر ضرورت مقابله با خطر دستیابی رژیم ایران به بمب اتمی استقبال می‌کند. این تأکیدات مردم ایران را به شکل‌گیری یک سیاست جدید اروپایی که مماشات با ملایان را رد می‌کند، امیدوار کرده است و نشان می‌دهد ایتالیا از موقعیتی برخوردار است که می‌تواند در اروپا نقش ویژه‌یی برای مقابله با باج‌خواهی ملایان ایفا کند.
در همین جا باید از عکس‌العمل قاطع و یکپارچه مردم، پارلمان، دولت و نخست‌وزیر ایتالیا، به هنگام سفر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور جنایتکار رژیم آخوندی و حرکت سمبلیک شهرداری رم، در خاموش‌کردن چراغ‌ها، صمیمانه و عمیقاً تشکر کنم. این همبستگی با مردم تحت سرکوب ایران یک «نه» شایسته به تروریسم و بنیادگرایی بود.
هم‌چنین مایلم قدردانی و احترام خود را نسبت به واتیکان و پاپ اعظم بندیکت شانزدهم، به‌خاطر نپذیرفتن رئیس‌جمهور ملایان، ابراز کنم.
خامنه‌ای و احمدی‌نژاد نه مردم ایران را نمایندگی می‌کنند و نه اسلام را. پیام مردم ایران، هم‌چنان‌که پیام اسلام واقعی، صلح، دموکراسی، همزیستی، و بردباری است.

دوستان گرامی
یک بار دیگر از مردم و مجلس ایتالیا و از همه شما تشکر می‌کنم.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]