مرداد-۰۹ ۱۳۹۷

اعتصاب و تظاهرات در اصفهان

Catégories // اطلاعیه‌ها // موضعگیری‌ها

اعتصاب و تظاهرات در اصفهان

كسبه این منطقه دست از كار كشیده و مغازه‌ها همه تعطیل شده است. مردم به جان آمده از تورم و گرانی و فساد و سركوب شعار می‌دهند: مرگ بر گرانی؛ مرگ بر بیکاری؛ مرگ بر دیکتاتور؛ شاپوری با غیرت حمایت حمایت؛ ایرانی با غیرت حمایت، حمایت؛ مسئول بی لیاقت استعفا، استعفا. آن‌ها با اشاره به وعده‌های تو خالی رژیم شعار می‌دهند: این‌ها همه‌اش دروغ است. صنعتگران اصفهان نیز با پلاکاردی در اعتراض به گرانی و وضعیت وخیم معیشتی خود در این تظاهرات شرکت کردند.
انبوه نیروهای سرکوبگر و گارد ضد شورش برای پراکنده ساختن جمعیت و جلوگیری از گسترش آن به صحنه اعزام و در خیابان‌های مختلف شهر مستقر شده‌اند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
۹ مرداد ۱۳۹۷(۳۱ژوییه ۲۰۱۸)

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]