قتل‌عام۶۷

کنفرانس در شهرداری منطقه ۵ پاریس – همبستگی با مقاومت ایران

مریم رجوی: مقاومت علیه رژیم آخوندی از زندان تا خیابان

۱۱-۰۲-۱۴۰۳

پیام مریم رجوی به تظاهرات ایرانیان در نیویورک

رئیسی جلاد به‌خاطر جنايت عليه بشريت بايد در برابر عدالت قرار بگيرد

۲۸-۰۶-۱۴۰۲

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]