تیر-۰۳ ۱۳۸۷

متن لوح تبریک ۳۵عضو مجلسین عوام واعیان انگلستان به مریم رجوی

Catégories // پیام‌ها

متن لوح تبریک ۳۵عضو مجلسین عوام واعیان انگلستان به مریم رجوی

خانم رجوی گرامی،
در نهایت خوشحالی ازسوی ۳۵ پارلمانتر بریتانیایی که رفع ممنوعیت سازمان مجاهدین خلق ایران را دنبال می‌کردند، حکم ۲۰۰۸ شماره ۱۶۴۵ درمورد خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران را به شما هدیه می‌کنم.

این پیروزی یک گام اساسی در مبارزه‌یی است که شما با شجاعت تمام برای تحقق آزادی و دموکراسی برای مردم ایران آن‌را رهبری می‌کنید. من به شما، مردم ایران و به نیروهای شجاع سازمان مجاهدین خلق ایران در شهر اشرف که استوار در مقابل رژیم آخوندی ایستاده‌اند تبریک می‌گویم.

ما در پارلمان بریتانیا همکاری با شما را برای برداشتن گام‌های آخر به‌سوی تغییر دموکراتیک در ایرانی که به ‌زودی آزاد خواهد گردید، پیگیری می‌کنیم.

همراه با پیام تبریک ۳۵عضو مجلسین انگلستان، سند دستور اجرایی شماره
۱۶۴۵-۲۰۰۸ نیز به رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت اهدا شد، که درآن آمده است:

اصلاح قانون تروریسم ۲۰۰۰ ـ سازمان‌های ممنوعه
دستور تدوین شده در ۲۳ژوئن ۲۰۰۸
این دستور در چارچوب اعمال اختیارات وزیر کشور بر اساس بخش ۳(۳)(ب) قانون تروریسم ۲۰۰۰ (الف) صادر می‌شود.
برطبق بخش ۱۲۳(۴) (الف) قانون ضد تروریسم، پیش‌نویس این دستور در برابر پارلمان قرار گرفت و در هر دو مجلس به تصویب رسید.
بر این اساس، وزیر کشور دستور ذیل را صادر می‌کند
در لیست۲ (سازمان‌های ممنوعه) منضم به قانون تروریسم ۲۰۰۰ (ب)، «مجاهدین خلق» حذف می‌شود.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]