فروردین-۰۲ ۱۳۹۲

مراسم آغاز سال۱۳۹۲

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

مراسم آغاز سال۱۳۹۲

مراسم تحویل سال ۱۳۹۲در مقر شورای ملی مقاومت ایران در اورسورواز با حضور، ایرانیان آزاده، و حامیان و شخصیت‌های فرانسوی برگزار شد. در این مراسم، مریم رجوی طی سخنرانی خود، سال ۱۳۹۲به تمام هموطنان در داخل و خارج ایران تبریک گفت و سال ۹۲را سال جهش مبارزه و مقاومت در همه پهنه‌ها و سال پایان کهنگی و ارتجاع، سال انقلاب، سال شورش و جنبش و سال قیام برای آزادی توصیف کرد.

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]