• صفحه اول / مریم رجوی در سومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد- حمایت از قيام مردم ايران و آلترناتیو دمکراتیک- ۲۱تیر۱۴۰۰
تیر-۲۲ ۱۴۰۰

مریم رجوی در سومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد- حمایت از قيام مردم ايران و آلترناتیو دمکراتیک- ۲۱تیر۱۴۰۰

آخرین توییت‌ها

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]