بهمن-۲۲ ۱۳۸۸

مراسم گرامیداشت قیام۲۲بهمن ـ اورسورواز

Catégories // رخدادها // فعاليت‌ها

مراسم گرامیداشت قیام۲۲بهمن ـ اورسورواز

با درود به شهیدان انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران،
و با درود به شهیدان اشرف و قیام، و همه شهدای انقلاب دمكراتیك مردم ایران
قیام كنندگان، دلیـران، قهرمانان
پسران و دختران عزیزم در سراسر ایران
قیام شما، امروز به اوج دیگری رسید و دنیا فهمید این قیامی است تا پیروزی…
امروز شما كاخ ستم و بیداد ولایت‌فقیه را از بنیاد لرزاندید.
و باز هم ایران و تمام جهان را با قیام برای پایان دادن به سلطه سیاه فاشیسم مذهبی نور افشان كردید
قیام امروز شما صد‌ای پرقدرت تمام ملت ایران است كه می گوید رژیم ولایت ‌فقیه باید، باید و باید سرنگون شود و چنین خواهد شد.

دو هفته پیش پاسدار احمدی‌نژاد درباره راهپیمایی‌های به اصطلاح شکوهمند عوامل رژیم در ۲۲ بهمن رجز می‌خواند و وعده میداد كه در آن «جنازه نظام سرمایه داری» تشییع خواهد شد.
سرجلاد نیروی انتظامی تهدید كرد كه هرگونه شعار انحرافی و رفتار انحرافی خنثی و سركوب خواهد شد.
و سه روز پیش خامنه‌ای برای بسیج عوامل خود وعده می‌داد كه در روز ۲۲ بهمن، رژیمش «با وحدت كلمه خود به دهان همه مستكبرین مشت خواهد زد و باز هم این‌ها را مبهوت خواهد كرد».
دعوا میان مستكبرین و آخوندهای حاكم نیست، دعوا میان مردم به پاخاسته ایران و رژیم ولایت‌فقیه است و آن چه باید تشییع شود جنازه همین حكومت فرتوت است.

رژیم ولایت امروز تمام توانایی،تمام قدرت و تمام نیروی سركوبگر خود، و تمام دستگاه سیاسی و تمام دستگاه فرماندهی خود را به كار گرفت.
سپاه پاسداران را تمام عیار به كار گرفت.
قوای سركوبگر را زیر دست فرماندهی سپاه و تحت نظر شخص خامنه‌ای متمركز كرد.
سازمان‌دهی بسیج ضدمرد‌می را عوض كرد.
شبكه اینترنت و تلفن های موبایل را قطع یا مختل كرد.
بسیجی‌ها و مزدورانش را از استان‌های مختلف به تهران آورد.
زباله‌دانی‌ها را آهنی كرد.
عكس‌های منحوس خمینی و خامنه‌ای را از خیابان‌ها جمع كرد.
غنی سازی ۲۰ درصدی را علم كرد و موشك با « موش» و «كرم» و «لاك پشت» و «سوسك» به هوا فرستاد.
سریالی از بیدادگاه‌ها را برای دستگیرشدگان قیام عاشورا برگزار كرد.
و بار دیگر مجاهدین و تمام مقاومت ایران و هواداران و پشتیبانان آنان را «محارب» اعلام كرد.
زندانیان سیاسی سابق و خانواده‌های اشرفی را به زندان انداخت.
با بی‌رحمی تمام آن دو جوان را حلق آویز كرد و ۹نفر دیگر را هم در صف انتظار نوبت اعدام، اعلام كرد.
موج بازداشت‌های فله‌یی را در همه جا تشدید كرد، آن قدر كه دیگر در زندان‌هایش جایی برای آنها نبود.
برای پوشاندن خروش شعارهای مردم، بسیاری از خیابان‌ها را بلندگو كشی كرد.
حداكثر تمهیدات سیاسی، امنیتی اطلاعاتی و تكنیكی را به كار گرفت.
تا بتواند بخیال خودش قیام را مهار كند. باند مغلوب را به مرزبندی با ساختارشكنی و ابراز وفاداری به قانون اساسی ولایت‌فقیه كشاند.
و آن‌چه را كه داشت به میدان آورد.
امروز تهران را و بخصوص میدان آزادی را به یك پادگان نظامی تبدیل كرد،
اما نتوانست پیشروی شتابان جنبش مردم ایران را مهار كند.
نتوانست درماندگی ماشین سركوب در برابر قیام را علاج كند
و باز هم اثبات شد كه این قیامی است تا پیروزی
و این قیامی است تا آزادی…
بازهم شعار قیام كنندگان مرگ بر اصل ولایت‌فقیه بود و هر چه را كه نشانی از فاشیسم دینی داشت نفی كرد.
باندهای مغلوب رژیم در آستانه ۲۲ بهمن، پی درپی برای« اجرای بدون تنازل قانون اساسی» ولایت‌فقیه به عنوان « خواست راهبردی» فراخوان می‌دادند.

قیام امروز به آن‌ها پاسخ داد كه مردم ایران حتی یك كلمه و یك حرف از این قانون ارتجاعی كه مبتنی بر نقض حاكمیت مردم و تبعیض و زن ستیزی و فریبكاری است، را نمی‌پذیرند.
باندهای درونی هشدار داده بودند كه « مبادا تمامیت خواهان، شما را به ساختار شكنی وادار نمایند. »
قیام امروز به آنها پاسخ داد كه جوانان دلیر و جان بركفی كه علیه رژیم ولایت ‌فقیه شوریده‌اند، هدفی جز ساختار شكنی و تغییر بنیادی این نظام فاسد و ارتجاعی ندارند.
بله تمام موضوع این است كه این ساختار جنایت و ستم و دروغ و غارتگری باید درهم بشكند.
بله قیام و ضد قیام، جنبش و ضدجنبش مرزهای خود را به روشن‌ترین صورت بارز می‌كنند.
شعارهای قیام‌كنندگان در گوش كسانی كه هم‌چنان دل در گرو نظام ولایت دارند «خشونت زبانی» است، اما در گوش ملت ایران ترنم آزادی و رهایی است.
بنابراین از این رژیم و هركس كه خواهان ادامه آن است باید بپرسیم كه راستی مردم ایران به چه زبانی باید بگویند خواستار واژگونی نظامتان هستند؟
مردم ایران شما را نمی‌خواهند
آیا معنی پیام ۲۲ بهمن قیام و انقلاب علیه دیكتاتوری نیست؟
همان‌ها كه شاه و قانون اساسی سلطنتی را نخواستند، شیخ و قانون اساسی ولایت‌فقیه را نمی‌خواهند
مردم ایران اسلام شما را نمی‌خواهند
و شما باید گورتان را از ایران گم كنید.
بله، حالا سر كلاف شكست‌های خامنه‌ای باز شده است.
هیچ راهی، تأكید می‌كنم كه هیچ راهی وجود ندارد، الا این كه بساط ولایت‌فقیه از ایران جمع شود.
مردم ایران برای از میان برداشتن این رژیم اراده كردند كه تمام آن را از میان بردارند.
در اینجا می‌خواهم به نیروی انتظامی تحت امر رژیم و هر كس كه برای امرار معاش، ننگ مزدوری این ولایت خون آشام را پذیرفته، هشدار بدهم كه بیش از این دست خود را به خون جوانان ایران آغشته نكنید. از قوای سركوب رژیم فاصله بگیرید و به صف مردم ایران بپیوندید.

خوشحالیم كه قیام و ایستادگی مردم ایران، سرانجام باعث انتشار بیانیه مشترك و هشدار دولت‌های آمریكا و اتحادیه اروپا به رژیم آخوندی برای خودداری از سركوب قیام‌كنندگان شد.
این بسیار خوبست چون برای اولین بار در طول ۳ دهه، دولت آمریكا و ۲۷ كشور اتحادیه اروپا مشتركا، در طرف مردم ایران و قیام عادلانه و مشروع این ملت علیه فاشیسم مذهبی قرار گرفتند. و مثل دوران پایانی رژیم شاه، حتما سقوط این رژیم را در چشم انداز می‌بینند. به این ترتیب انزوای ‌بین‌المللی رژیم به اوج رسید و ناقوس‌های احتضار و پایان محتوم این رژیم در سراسر جهان به صدا درآمد.

ولی این كافی نیست و موضع گیری مشترك آمریكا و اتحادیه اروپا باید به یك تغییر همه‌جانبه سیاست به جانب مردم و مقاومت ایران بالغ شود. اما تاكید می‌كنم كه در همین‌حد هم، حالا غرب، حق مشروع و عادلانه قیام مردم ایران علیه دیكتاتوری را به‌رسمیت شناخته است و این یك نقطه چرخش در صحنه سیاسی و تعادل بین‌المللی است. دیروز آمریكا تعداد دیگری از شركتهای رژیم و یكی از سركردگان سپاه پاسداران را در لیست تحریم گذاشت. انتظار و خواست مردم ایران از جامعه بین‌المللی اینست كه اعلام كنند تمامی سپاه پاسداران ولایت‌فقیه را كه ابزار اصلی حاكمیت دیكتاتوری دینی و تروریستی است، تروریست می شناسند و مورد تحریم قرار میدهند.

ما همچنین خوشحالیم كه دیروز پارلمان اروپا در قطعنامه خود، همچنانكه مصرانه و بارها و بارها درخواست كرده بودیم، با انگشت گذاشتن بر جنایتهای سپاه پاسداران مخالفت خود را با فروش تجهیزات سركوب و وسائل شنود و فیلترینگ به رژیم ایران و مخصوصاً به سپاه پاسداران، اعلام كرد
بعد از پارلمان اروپا، حالا نوبت دولتهاست. از دولتها می‌خواهیم و به اصرار هم میخواهیم، لااقل روابط سیاسی و اقتصادی خود با رژیم را به توقف سركوب و توقف فروش تجهیزات، و وسایل شنود و فیلترینگ و آنچه كه مانع ارتباطات مردم و جوانان ایران با خودشان و با دنیای خارج از خودشان است، مشروط كنند.

نكته قایل توجه دیگر اینكه، پاسدار احمدی نژاد امروز در صحبتهایش با وقاحت تمام، با چماق «بعث زدایی» به جان مردم مظلوم و مجروح عراق افتاده بود و به صراحت میگفت نخواهد گذاشت انتخابات عراق بر‌خلاف میل رژیم جریان پیدا كند.
ما هم مثل ۵ میلیون و دویست هزار مردم عراق در سال ۸۵ و مثل ۳ میلیون شیعیان این كشور در سال ۸۷، می‌گوییم و تكرار می‌كنیم كه راه حل بحران عراق و لازمه بیرون كشیدن نیروهای آمریكایی از این كشور در گرو خلع ید از این رژیم و به‌قول نیروهای ملی و وطن پرست عراقی تعطیل سفارت و بیرون انداختن سپاه پاسداران و نیروی تروریستی قدس و مزدوران اطلاعات آخوندها از این كشور است.

در مورد مجاهدان اشرف هم، همان‌طور كه حقوقدانان و پارلمانترها و سازمان‌های بشر دوست بین‌المللی گفته و تكرار كرده اند، تاكید می‌كنم كه ملل متحد بایستی حفاظت مجاهدان اشرف را كه بالاترین گنجینه و نقدینه ملت ایران برای كارزار آزادی بخش است، به‌عهده بگیرد. دولت دست نشانده رژیم ولایت‌فقیه در عراق نیت و توان و صلاحیت بر عهده گرفتن حفاظت را ندارد. نیروهای آمریكایی باید تا وقتی در عراق هستند عدم حمله و خشونت و جابجایی اجباری ساكنان اشرف را تضمین كنند. شاخص استقلال دولت عراق از رژیم پلید ولایت‌فقیه، تن دادن به قطعنامه ۲۴ آوریل پارلمان اروپاست و هر چیزی كمتر از این، دخالت رژیم را نشان می‌دهد كه ما و جامعه بین‌المللی در مقابل آن با تمام قوا ایستادگی خواهیم كرد.

و سرانجام خطاب من به همه هموطنان و شخصت‌های و نیروهای سیاسی است. برای به زیر كشیدن نظام ولایت‌فقیه شما را به همبستگی هر چه گسترده‌تر در جبهه مردم ایران فرا می‌خوانم.
همبستگی برای به زیر كشیدن فاشیسم ولایت‌فقیه
و هم‌چنین همبستگی برای برقراری یك جمهوری كثرت گرا مبتنی بر جدایی دین و دولت.
و از هموطنانم به‌ویژه جوانان مجاهد و مبارز می‌خواهم كوشش خود را برای سازمان دادن تلاش‌های مبارازاتی مردم ایران گسترش دهند.
و سرانجام، پیام ۱۹ بهمن مسعود رجوی را تكرار میكنم كه:
اكنون جهان در كنار شما ایستاده است.
حاكمیت از آن جمهور مردم ایران است.
روزگار آخوندهای اشغالگر رو به‌پایان است.
زمان برخاستن است. زمان برخاستن تمام مردم ایران فرا رسیده است.
و ایران‌زمین خیزش یكایك فرزندانش را می‌طلبد.

سلام بر مردم ایران
سلام بر زنان و جوانان دلیر ایران
سلام بر اشرف
سلام بر آزادی
درود بر همه شما

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]