• صفحه اول / بازدید مریم رجوی از نمایشگاه مقاومت مردم سوریه همراه با هیاتی از نمایندگان اپوزیسیون سوریه- ۲۲ خرداد ۱۳۹۵
خرداد-۲۲ ۱۳۹۵

بازدید مریم رجوی از نمایشگاه مقاومت مردم سوریه همراه با هیاتی از نمایندگان اپوزیسیون سوریه- ۲۲ خرداد ۱۳۹۵

تفقد معرض مقاومة الشعب السوري مع وفد من ممثلي المعارضة السورية- 11يونيو 2016

Maryam Rajavi Visiting the exhibition on Syrian people’s resistance along with the Syrian Opposition representative delegation- June 11, 2016

A l’exposition sur la résistance du peuple #Syrie avec une délégation de l’opposition syrienne – le 11 juin 2016

ما را دنبال کنید

مریم رجوی

maryam rajavi

رئيس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران برای دوران انتقال حاكميت به مردم ايران

[ادامه]